نمايش نتايج جستجوي پرواز بين المللي
در حال جمع آوری اطلاعات پرواز ها
لطفا چند لحظه صبر کنید...
توجه : مسئوليت بررسي پاسپورت و ويزا بر عهده مسافر مي باشد

جستجوی پروازهای بین المللی


در حال جمع آوری اطلاعات پرواز ها
لطفا چند لحظه صبر کنید...
پرواز انتخاب شده
شماره رسید پرداخت :

{{SearchID}}


پرواز رفت ({{CurrentFlight.DepShortDate}})

شماره پرواز :
{{CurrentFlight.FlightNumber}}
مدت پرواز :
{{CurrentFlight.FlightTime}}
ساعت حرکت :
{{CurrentFlight.DepTime}}
ساعت رسیدن :
{{CurrentFlight.ArrTime}}

{{$index + 1}}

شماره پرواز : {{leg.FlightNumber}}
{{leg.AirLineTitle}}
{{leg.DepDate}}
({{leg.DepTime}})
{{leg.DepCity}}({{leg.DepAirport}})
Õ
{{leg.ArrDate}}
({{leg.ArrTime}})
{{leg.ArrCity}}({{leg.ArrAirport}})
پرواز برگشت ({{CurrentFlight.ReturnFlight.DepShortDate}})

شماره پرواز :
{{CurrentFlight.ReturnFlight.FlightNumber}}
مدت پرواز :
{{CurrentFlight.ReturnFlight.FlightTime}}
ساعت حرکت :
{{CurrentFlight.ReturnFlight.DepTime}}
ساعت رسیدن :
{{CurrentFlight.ReturnFlight.ArrTime}}

{{$index + 1}}

شماره پرواز : {{leg.FlightNumber}}
{{leg.AirLineTitle}}
{{leg.DepDate}}
({{leg.DepTime}})
{{leg.DepCity}}({{leg.DepAirport}})
Õ
{{leg.ArrDate}}
({{leg.ArrTime}})
{{leg.ArrCity}}({{leg.ArrAirport}})

مبلغ هر نفر بزرگسال :

{{CurrentFlight.Price | number}} ریال

قیمت
ساعت پرواز
ساعت حرکت
ساعت رسیدن
تعداد توقف
خطوط هوایی
کلاس پرواز

فهرست پرواز ها

تعداد {{basedata.length}} پرواز در مسیر {{basedata[0].DepCity}} به {{basedata[0].ArrCity}} در تاریخ {{basedata[0].DepShortDate}} موجود است
2هیچ پروازی با اطلاعات مورد نظر وجود ندارد
{{flight.AirLineTitle}} ({{flight.ProviderKey}})
شماره پرواز :{{flight.FlightNumber}}
{{flight.DepTime}}
{{flight.FlightTime}}
{{flight.ArrTime}}

{{flight.DepCity}}

Õ

{{flight.ArrCity}}

{{flight.DepAirport}}
بدون توقفتوقف {{flight.Stops}}
{{flight.ArrAirport}}
ƪ

{{flight.Price | number }} ریال
هر نفر بزرگسال

{{flight.ReturnFlight.AirLineTitle}} ({{flight.ReturnFlight.ProviderKey}})
شماره پرواز :{{flight.ReturnFlight.FlightNumber}}
{{flight.ReturnFlight.DepTime}}
{{flight.ReturnFlight.FlightTime}}
{{flight.ReturnFlight.ArrTime}}

{{flight.ReturnFlight.DepCity}}

Ó

{{flight.ReturnFlight.ArrCity}}

{{flight.ReturnFlight.DepAirport}}
بدون توقفتوقف {{flight.ReturnFlight.Stops}}
{{flight.ReturnFlight.ArrAirport}}
ƪ
پرواز برگشت
Provider :{{flight.Provider}}
ƪ

{{$index + 1}}

شماره پرواز : {{leg.FlightNumber}}{{leg.AirLineTitle}}
{{leg.DepDate}}({{leg.DepTime}})
{{leg.ArrDate}}({{leg.ArrTime}})
{{leg.DepCity}}({{leg.DepAirport}})
Õ
{{leg.ArrCity}}({{leg.ArrAirport}})

ƪ

{{$index + 1}}

شماره پرواز برگشت : {{leg.FlightNumber}}{{leg.AirLineTitle}}
{{leg.DepDate}}({{leg.DepTime}})
{{leg.ArrDate}}({{leg.ArrTime}})
{{leg.DepCity}}({{leg.DepAirport}})
Õ
{{leg.ArrCity}}({{leg.ArrAirport}})
ƣ
{{MemberName}} گرامی !
لطفا مشخصات مسافرین این پرواز را وارد نمایید
  • اطلاعات افراد را بطور کامل و دقیق مطابق گذرنامه مسافرین و به زبان انگلیسی وارد نمایید
  • هنگام دریافت کارت پرواز و قبل از ورود به هواپیما این مشخصات بررسی خواهد شد

(بالای 12 سال)بزرگسال

(بین 2 تا 12 سال)کودک

(زیر 2 سال)نوزاد

مدت زمان ورود اطلاعات مسافرین و پرداخت مبلغ 10 دقیقه می باشد.
لذا اگر زمان ورود اطلاعات مسافرین و پرداخت بیش از این شود ممکن است ظرفیت پرواز پرشده و امکان رزرو نباشد

توجه : مسئوليت بررسي پاسپورت و ويزا بر عهده مسافر مي باشد
در حال بررسی موجودی پرواز و ارسال به درگاه بانک
لطفا چند لحظه صبر کنید...
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ققنوس محفوظ مي باشد.