مقاصد گردشگری ديوار بزرگ چين(great wall of china)

فهرست مقاصد مرتبط

بازگشت به صفحه قبل

ديوار بزرگ چين(great wall of china)

معرفي
ديوار چين (به چيني: 中国的长城) مرز كشور پهناور چين با قبايل جنگجوي شمالي – مغول، منچوري و هان - بوده است و درتاريخ و فرهنگ مردمان چين جايگاه ويژه اي دارد. دو واژه "ديوار" و "شهر" در خط نوشتاري چيني يكي هستند كه نشان ميدهد مفهوم ديوارسازي براي پاسداري از شهر ها تا چه اندازه در نزد مردم چين اهميت داشته است. پادشاهان گوناگون در گستره تاريخ ديوارهاي زيادي را در شمال اين كشور كشيدند. انچه امروزه به عنوان ديوار چين ميشناسيم – ديوار سنگي با طول 4000 ميل، ارتفاع ده متر و پهناي متوسط پنج متر - تنها بخش كوچكي از35000 ميل ديواري است كه از روزگار امپراتور "چين"-باني كشور چين - تا همين قرن پيش به فرمان شاهان قدرتمند كشيده شده است. اين اثر در سال ۱۹۸۷ در فهرست ميراث جهاني ثبت شد.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ققنوس محفوظ مي باشد.