مقاصد گردشگری كولوسيوم ( The Colosseum )

كولوسيوم ( The Colosseum )

معرفي
يك تماشاخانه باستاني در شهر رم است. كولوسئوم بزرگترين تماشاخانه‌ در امپراتوري روم بوده است. گفته ميشود ۵۰ تا ۸۰ هزار تماشاچي در ان گرد مي امده اند و ۸۰ درب ورودي داشته است. اين بنا به فرمان امپراتور" وسپاسيان" بين سالهاي ۶۹ تا ۷۰ ميلادي پايه‌گذاري شد. پس از آن، پسرش تيتوس - در سال ۸۰ ميلادي - ساخت آن را در زمين‌هاي باتلاقي ميان تپه‌هاي اسكوئيلين و كائلين به پايان برد. البته پس از او دوميتيان - برادر تيتوس - در كولوسئوم تغييراتي اعمال كرد. در واقع، كولسئوم نخستين آمفي تئاتر دائمي در روم باستان بوده است.
امروزه كولوسئوم را با نبردهاي خونين گلادياتورها مي‌شناسند. در كولوسئوم گلادياتورها با يكديگر يا با حيوانات وحشي مي‌جنگيدند و اسباب سرگرمي تماشاچيان خود را - كه اغلب از اشراف بودند- فراهم مي‌كردند. برخي اعدام‌ها -مانند اعدام با رهاسازي حيوانات وحشي - نيز در كولوسئوم انجام مي‌شده است.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ققنوس محفوظ مي باشد.