مقاصد گردشگری كوه تيتليس-آيس فلاير(Titlis Mount-Ice Flyer)

كوه تيتليس-آيس فلاير(Titlis Mount-Ice Flyer)

معرفي
تيتليس(Titlis Mount) كوهستاني است در مركز سوئيس و در نزديكي شهر انلبرگ. اين كوه در بيشتر سال پوشيده از برف است و دوستداران ورزشهاي زمستاني از سراسر جهان در ان گرد مي ايند. افزون بر پيست اسكي -جايگاه المپيك زمستاني - بر قله اين كوه يك غار يخي وجود دارد كه از شگفتي هاي رشته كوه الپ است. دماي اين غار با دالاني بيش از صد متر و با راهروهاي گوناگون هميشه زير صفر است و مايه شگفتي گردشگران است.از بالاي اين قله ميتوان با ايس فلاير - نوعي تله كابين سريع- به قله هاي مجاور رفت و هيجاني وصف ناشدني از ارتفاع، سرعت و يخچال زير پا را تجربه نمود. ايستاده بر بام تتليس،مي توانيد قله هاي برفگير ، دهكده هاي كوچك، درياچه هاو مرغزاران پايين دست را ببينيد و از دم وبازدم هواي پاك جوان شويد!
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ققنوس محفوظ مي باشد.