بیمه

بیمه

Insurance

بیمه یکی از مهم ترین موارد الزامی در سفر است که باعث اطمینان خاطر تمامی مسافران از مشکلات احتمالی پی آمده در طول سفر می شود.

بیمه یکی از مهم ترین موارد الزامی در سفر است که باعث اطمینان خاطر تمامی مسافران از مشکلات احتمالی پی آمده در طول سفر می شود. بیمه مسافرتی هزینه های پزشکی، لغو یا کوتاه شدن مدت زمان سفر، گم شدن یا به سرقت رفتن لوازم و مدارک شخصی و چمدان ها، سوانح هوایی، مرگ تصادفی جهت بازگشت جسد متوفی به کشور محل سکونت و... را تحت پوشش قرار می دهد.

مشخصات و شرایط بیمه مسافرتی آژانس ققنوس:

  • تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن
  • در صورت فوت بیمه گذار تامین هزینه های انتقال جسد به ایران
  • تامین هزینه های خدمات فوریت های دندانپزشكی به جز پركردن قطعی دندان
  • ارائه خدمات پزشکی شامل پذیرش و انتقال به نزدیكترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت و تشخیص پزشكی
  • ارائه راهنمایی و همکاری درصورت سرقت یا مفقود گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارك مسافرتی
  • استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار