فرم پذیرش دانشجویی

جهت اطلاعات تکمیلی لطفا فرم ارزشیابی را پر کرده و یا با تلفن های آژانس هواپیمایی ققنوس تماس بگیرید.

تعداد فرزندان و سن آن ها

آخرین مدرک تحصیلی و سوابق آکادمیک : اگر توضیحی در این رابطه دارید بفرمایید.

زمینه تحصیلی مورد علاقه خود را مشخص کنید.

کشوری که برای مقصد انتخاب کرده اید، آیا در این کشور خانواده ی درجه یک دارید؟

عنوان شغل و سابقه بیمه خود را وارد کنید.

آیا مدرک زبان انگلیسی دارید؟ لطفا نمره خود را وارد کنید.

سابقه سفر به کدام کشور را دارید؟

آیا تا به حال ریجکتی داشته اید؟ از کدام کشور؟ در چه تاریخی؟

نحوه آشنایی شما با آژانس مسافرتی ققنوس