مشاهده
9 روز فرانسه – بلژیک – هلند (TK2047)9 روز

9 روز فرانسه – بلژیک – هلند (TK2047)

 • هتل 4 ستاره و ۵ ستاره
 • 23 خرداد 1403
 • پاریس - بروکسل - آمستردام
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 3390 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – ایتالیا (TK2050)9 روز

9 روز فرانسه – ایتالیا (TK2050)

 • هتل 5 ستاره‌ و ‌‌4 ستاره
 • 28 خرداد 1403
 • پاریس - رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۳۹۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز سوییس – اسپانیا (TK2061)۹ روز

9 روز سوییس – اسپانیا (TK2061)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 21 تیر 1403
 • ژنو ، لوزان ، برن - بارسلون
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3490 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
11 روز اسپانیا (TK2065)11 روز

11 روز اسپانیا (TK2065)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 26 تیر 1403
 • مادرید + والنسیا + بارسلون
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2890 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2067)9 روز

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2067)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 26 تیر 1403
 • پاریس - ونیز - میلان
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3890 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
7 روز سوییس (TK2068)۷ روز

7 روز سوییس (TK2068)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 01 مرداد 1403
 • بازل - برن + اینترلاکن - لوسرن، یونگ‌فرا + زوریخ
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3290 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2069)11 روز

11 روز فرانسه-ایتالیا (TK2069)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 01 مرداد 1403
 • پاریس + ونیز ، فلورانس + رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 4590 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
8 روز سوییس (EK2070)8 روز

8 روز سوییس (EK2070)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 09 مرداد 1403
 • ژنو + برن - لوزان، مونت خو، ووی + زوریخ - آبشار راین
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3390 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
13 روز سوییس – ایتالیا (TK2073)13 روز

13 روز سوییس – ایتالیا (TK2073)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 15 مرداد 1403
 • ژنو - لوزان + زوریخ - لوسرن + ونیز - فلورانس + رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 4990 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – بلژیک – هلند (QR2080)9 روز

9 روز فرانسه – بلژیک – هلند (QR2080)

 • هتل 5 ستاره و 4 ستاره
 • 29 مرداد 1403
 • پاریس + بروکسل + آمستردام
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 3590 یورو
جزییات بیشتر