مشاهده
Hilton Garden Inn Rome Claridge

Hilton Garden Inn Rome Claridge

 • ایتالیارم
 • مرکز شهر
مشاهده
Hotel Cicerone – Area B

Hotel Cicerone – Area B

 • ایتالیارم
 • مرکز شهر
مشاهده
Starhotels Metropole

Starhotels Metropole

 • ایتالیارم
 • مرکز شهر
مشاهده
Bernini Bristol

Bernini Bristol

 • ایتالیارم
 • مرکز شهر
مشاهده
Starhotels Michelangelo Rome

Starhotels Michelangelo Rome

 • ایتالیارم
 • مرکز شهر
مشاهده
NH Collection Roma Vittorio Veneto

NH Collection Roma Vittorio Veneto

 • ایتالیارم
 • مرکز شهر
مشاهده
Grand Hotel Palatino

Grand Hotel Palatino

 • ایتالیارم
 • مرکز شهر
مشاهده
Hotel NH Collection Roma Centro

Hotel NH Collection Roma Centro

 • ایتالیارم
 • مرکز شهر
مشاهده
The Hive Hotel – Area C

The Hive Hotel – Area C

 • ایتالیارم
 • مرکز شهر
مشاهده
Hotel savoy Rome

Hotel savoy Rome

 • ایتالیارم
 • مرکز شهر