مشاهده
Apricot Hotel

Apricot Hotel

  • هانویویتنام
  • مرکز شهر
مشاهده
Hanoi Daewoo Hotel

Hanoi Daewoo Hotel

  • هانویویتنام
  • مرکز شهر
مشاهده
Meliá Hanoi

Meliá Hanoi

  • هانویویتنام
  • مرکز شهر
مشاهده
Sofitel Legend Metropole Hanoi

Sofitel Legend Metropole Hanoi

  • هانویویتنام
  • مرکز شهر