مشاهده
Hilton Garden Inn Rome Claridge

Hilton Garden Inn Rome Claridge

  • ایتالیارم
  • مرکز شهر
مشاهده
Hotel Cicerone – Area B

Hotel Cicerone – Area B

  • ایتالیارم
  • مرکز شهر
مشاهده
Starhotels Metropole

Starhotels Metropole

  • ایتالیارم
  • مرکز شهر
مشاهده
Bernini Bristol

Bernini Bristol

  • ایتالیارم
  • مرکز شهر
مشاهده
Starhotels Michelangelo Rome

Starhotels Michelangelo Rome

  • ایتالیارم
  • مرکز شهر