مشاهده
9 روز فرانسه-بلژیک-هلند (TK1993)9 روز

9 روز فرانسه-بلژیک-هلند (TK1993)

 • هتل 4 ستاره و ۵ ستاره
 • 04 بهمن 1402
 • پاریس - بروکسل - آمستردام
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+2690 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
6 روز فرانسه (TK۱۹۸۶)6 روز

6 روز فرانسه (TK۱۹۸۶)

 • هتل 4 ستاره
 • ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 2090 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
۹ روز فرانسه-ایتالیا (TK۱۹۸۹)9 روز

۹ روز فرانسه-ایتالیا (TK۱۹۸۹)

 • هتل 4 ستاره
 • ۱۹ بهمن ۱۴۰۲
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+2590 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-اسپانیا (TK۱۹۹۷)9 روز

9 روز فرانسه-اسپانیا (TK۱۹۹۷)

 • هتل 4 ستاره
 • 28 اسفند ۱۴۰۲
 • پاریس - بارسلون
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2990 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-اسپانیا (TK2016)9 روز

9 روز فرانسه-اسپانیا (TK2016)

 • هتل 4 ستاره - هتل 5 ستاره
 • 02 فروردین 1403
 • پاریس - بارسلون
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3190 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2023)9 روز

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2023)

 • هتل 4 ستاره
 • 03 فروردین 1403
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3090 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2031)پیشنهاد ویژه9 روز

9 روز فرانسه-ایتالیا (TK2031)

 • هتل 5 ستاره
 • 07 فروردین 1403
 • پاریس - ونیز - میلان
 • Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3990 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
7 روز فرانسه (TK2034)7 روز

7 روز فرانسه (TK2034)

 • هتل 4 ستاره
 • 10 فروردین 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2090 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
6 روز فرانسه (TK2036)6 روز

6 روز فرانسه (TK2036)

 • هتل 4 ستاره
 • 20 فروردین ۱۴۰۳
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2090 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
6 روز فرانسه (TK2040)6 روز

6 روز فرانسه (TK2040)

 • هتل 4 ستاره
 • 14 اردیبهشت 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۰۹۰ یورو
جزییات بیشتر