مشاهده
6 روز فرانسه (TK2041)6 روز

6 روز فرانسه (TK2041)

 • هتل 4 ستاره
 • 31 اردیبهشت 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۱۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
6 روز فرانسه (TK2042)6 روز

6 روز فرانسه (TK2042)

 • هتل 4 ستاره
 • 10 خرداد 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۱۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – اسپانیا (TK2044)9 روز

9 روز فرانسه – اسپانیا (TK2044)

 • هتل 4 ستاره
 • 14 خرداد 1403
 • پاریس - بارسلون
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3290یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
6 روز فرانسه (TK2046)6 روز

6 روز فرانسه (TK2046)

 • هتل 5 ستاره
 • 14 خرداد 1403
 • پاریس
 • Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۲۱۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – بلژیک – هلند (TK2047)9 روز

9 روز فرانسه – بلژیک – هلند (TK2047)

 • هتل 4 ستاره و ۵ ستاره
 • 23 خرداد 1403
 • پاریس - بروکسل - آمستردام
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی+ 3390 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – ایتالیا (TK2050)9 روز

9 روز فرانسه – ایتالیا (TK2050)

 • هتل 5 ستاره‌ و ‌‌4 ستاره
 • 28 خرداد 1403
 • پاریس - رم
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + ۳۹۹۰ یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
6 روز فرانسه (QR2052)6 روز

6 روز فرانسه (QR2052)

 • هتل 4 ستاره
 • 28 خرداد 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی +2۱90یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
7 روز فرانسه (TK2057)7 روز

7 روز فرانسه (TK2057)

 • هتل 4 ستاره
 • 11 تیر 1403
 • پاریس
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2390 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – ایتالیا (QR2058)9 روز

9 روز فرانسه – ایتالیا (QR2058)

 • هتل ‌‌4 ستاره
 • 12 تیر 1403
 • پاریس - رم
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3490 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
9 روز فرانسه – اسپانیا (TK2062)9 روز

9 روز فرانسه – اسپانیا (TK2062)

 • هتل 4 ستاره
 • 22 تیر 1403
 • پاریس - بارسلون
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3290 یورو
جزییات بیشتر