مشاهده
10 روز سوییس-آلمان-چک (TK2056)10 روز

10 روز سوییس-آلمان-چک (TK2056)

 • هتل 4 ستاره
 • 04 تیر 1403
 • زوریخ - آبشار راین، لیختن اشتاین + مونیخ + پراگ
 • Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2990 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
13 روز سوییس-آلمان-چک-مجارستان (QR2085)1۳ روز

13 روز سوییس-آلمان-چک-مجارستان (QR2085)

 • هتل ۵ ستاره و 4 ستاره
 • 05 شهریور 1403
 • زوریخ – لیختن اشتاین + مونیخ + ۳ شب پراگ – براتیسلاوا + بوداپست
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز سوییس-آلمان-چک (TK2097)10 روز

10 روز سوییس-آلمان-چک (TK2097)

 • هتل 4 ستاره و 5 ستاره
 • 19 شهریور 1403
 • زوریخ - لیختن اشتاین + مونیخ + پراگ
 • Superior/Luxury
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3190 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
13 روز سوییس-آلمان-چک-مجارستان (TK2014)1۳ روزsoldout

13 روز سوییس-آلمان-چک-مجارستان (TK2014)

 • هتل ۵ ستاره و 4 ستاره
 • 02 فروردین 1403
 • زوریخ و لیختن اشتاین - مونیخ - پراگ و براتیسلاوا - بوداپست
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 3790 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز کرواسی-اتریش-چک (TK2019)10 روزsoldout

10 روز کرواسی-اتریش-چک (TK2019)

 • هتل ۵ ستاره و ۴ ستاره
 • 03 فروردین 1403
 • زاگرب و گراتس - وین - پراگ و درسدن
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2490 یورو
جزییات بیشتر
مشاهده
10 روز چک-اتریش-مجارستان (TK2021)10 روزsoldout

10 روز چک-اتریش-مجارستان (TK2021)

 • هتل ۵ ستاره و ۴ ستاره
 • 03 فروردین 1403
 • پراگ و درسدن - وین - بوداپست
 • Luxury/Superior
قیمت برای هر نفرهزینه ریالی + 2590 یورو
جزییات بیشتر